Αυτόματη κωδικοποίηση ελληνικής νομοθεσίας

πειραματική έκδοση

Πληκτρολογήστε ένα νομοθέτημα (π.χ. ν. 4009/2011, ν. 4547/2018)
ή μια θεματική ενότητα (π.χ. παιδεία)
Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω καί πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται.
— Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

GitHub Repository

Fork Star Download